Złote samorodki

Złote samorodki są obecnie rzadsze niż diamenty.

Mniej niż 2% całego wydobywanego na świecie złota stanowią samorodki. Dlatego samorodki uznawane są za bardzo cenne.

Ponieważ nie ma dwóch identycznych bryłek samorodków, może on być wspaniałym prezentem dla kogoś, kogo uważamy za wyjątkowego.

Złote samorodki to bryłki metalu naturalnego pochodzenia. Złoto jest całkowicie odporne na korozję, nie zmienia wyglądu ani na powietrzu, ani w innym środowisku, nie ulega działaniu kwasów, z wyjątkiem wody królewskiej i kwasu selenowego, odznacza się niezwykłą ciągliwością.

Czystość złota określa się w karatach. Czyste złoto ma 24-karaty. Świat umówił się, że przedmioty jubilerskie mogą być: 23, 21,18,14,12, 10, 9, 8 – karatowe. W 8-karatowym wyrobie jest zaledwie 33,3% czystego złota.

Nie zdarzyło się jeszcze, by naturalne samorodki miały 24 karaty. Procentowa zawartość złota w samorodkach waha się od 83 do 92 procent, czyli od 20 do 22 karatów. Domieszkami są najczęściej srebro i miedź.

Największy znany złoty samorodek odkryto w okolicy miasta Victoria w Australii w 1869 roku. Leżał tuż przy powierzchni i został przypadkowo odsłonięty przez koło przejeżdżającego wozu. Nazwano go „Mile widzianym przybyszem” (Welcome Stranger). Ważył, według różnych źródeł, od 65 do 71 kilogramów. Niestety nie zachował się do naszych czasów.

Samorodek Hand of Faith
Samorodek „Hand of Faith”

Największym istniejącym samorodkiem złota jest „Hand of Faith” odkryty w Australii, w 1980 roku za pomocą detektora metali. Waży ponad 27 kilogramów „Hand of Faith”, został kupiony przez kasyno w Las Vegas i jest tam wystawiony na widok publiczny.

Polskie samorodki są dużo mniejsze. Największy samorodek, znaleziony w 2001 roku w okolicy Złotoryi, to okaz o masie 4,47 gramów.

Czasem pojawiają się informacje o niezwykłych okazach znalezionych w Polsce. Niektóre źródła podają, że w naszym kraju można znaleźć samorodki o masie blisko 60 gramów.